Znak na głos

Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o niewiedzy w literaturze

October 21, 2020 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 1
Znak na głos
Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o niewiedzy w literaturze
Show Notes

„Na pytanie czego szukam w literaturze, mogę odpowiedzieć tylko: nie wiem. Jestem przekonana, że z tej niewiedzy biorą się najlepsze rzeczy, bo na gruncie literatury niewiedza jest cięższa od wiedzy. Bo może nas wypuścić w przestrzenie, w które nigdy byśmy się nie zapuścili”.