Znak na głos

Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o Alice Oswald

October 21, 2020 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 3
Znak na głos
Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o Alice Oswald
Show Notes

„Poetka odwołuje się do tradycji literatury mówionej, tworzonej na głos, przechowywanej w pamięci. Oswald nie czyta swoich wierszy. Oswald mówi je z pamięci, tym samym podkreślając wyjątkowość tego aktu. Wiersz wypowiadany z pamięci za każdym razem tworzony jest na nowo”.