Znak na głos

Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Zygmuncie Baumanie

December 16, 2020 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 12
Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Zygmuncie Baumanie
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Zygmuncie Baumanie
Dec 16, 2020 Season 1 Episode 12
Miesięcznik Znak

„W związku z emigracją i cenzurą, jaką objęto książki Baumana, bardzo specyficznie przebiegała w Polsce recepcji jego prac. Ponad 20-letnia nieobecność w kraju spowodowała, że Bauman stał się nad Wisłą autorem nieznanym, a jego odkrywanie okazało się dla wielu czytelników unikalnym doświadczeniem. W latach 90. Bauman był chyba jedynym polskim autorem, który pisał równie atrakcyjnie, jak podziwiani wówczas na świecie postmoderniści: Baudrillard czy Derrida. Stał się w humanistyce uosobieniem tego, co nowatorskie”.

Show Notes

„W związku z emigracją i cenzurą, jaką objęto książki Baumana, bardzo specyficznie przebiegała w Polsce recepcji jego prac. Ponad 20-letnia nieobecność w kraju spowodowała, że Bauman stał się nad Wisłą autorem nieznanym, a jego odkrywanie okazało się dla wielu czytelników unikalnym doświadczeniem. W latach 90. Bauman był chyba jedynym polskim autorem, który pisał równie atrakcyjnie, jak podziwiani wówczas na świecie postmoderniści: Baudrillard czy Derrida. Stał się w humanistyce uosobieniem tego, co nowatorskie”.