Znak na głos

Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Annie Kamieńskiej

December 22, 2020 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 13
Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Annie Kamieńskiej
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Annie Kamieńskiej
Dec 22, 2020 Season 1 Episode 13
Miesięcznik Znak

„Dzisiaj chciałbym poświęcić kilka minut poetce, której status, miejsce na mapie polskiej poezji XX wieku jest niejasne i niestałe. Nie można powiedzieć, że jest poetką zapomnianą. Nie można też powiedzieć, że jest poetką żywo obecną, której nazwisko pada w pierwszej lub drugiej kolejności, gdy pada pytanie o naszą poetycką współczesność. Jest obecna, ale jej sylwetka jest niejasna, zatarta. Budzi skojarzenia, ale bez określonych treści”.

Show Notes

„Dzisiaj chciałbym poświęcić kilka minut poetce, której status, miejsce na mapie polskiej poezji XX wieku jest niejasne i niestałe. Nie można powiedzieć, że jest poetką zapomnianą. Nie można też powiedzieć, że jest poetką żywo obecną, której nazwisko pada w pierwszej lub drugiej kolejności, gdy pada pytanie o naszą poetycką współczesność. Jest obecna, ale jej sylwetka jest niejasna, zatarta. Budzi skojarzenia, ale bez określonych treści”.