Znak na głos

Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o Biance Rolando

February 09, 2021 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 16
Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o Biance Rolando
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Stacja: literatura na głos | Anna Marchewka o Biance Rolando
Feb 09, 2021 Season 1 Episode 16
Miesięcznik Znak

„Bianka Rolando wzywa do poznania, sporu ale przede wszystkim do poznawczego wysiłku. To właśnie on jest na szczycie listy zadań do wykonania na dziś. Poetka nie tylko pokazuje coś nam, czytającym jej wiersz i oglądającym jej prace, ale samą siebie potrafi wywołać do odpowiedzi, potrafi widzieć inaczej, przyjąć inną perspektywę niż jeszcze chwilę wcześniej”. 

Show Notes

„Bianka Rolando wzywa do poznania, sporu ale przede wszystkim do poznawczego wysiłku. To właśnie on jest na szczycie listy zadań do wykonania na dziś. Poetka nie tylko pokazuje coś nam, czytającym jej wiersz i oglądającym jej prace, ale samą siebie potrafi wywołać do odpowiedzi, potrafi widzieć inaczej, przyjąć inną perspektywę niż jeszcze chwilę wcześniej”.