Znak na głos

Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Catherine Malabou

February 17, 2021 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 17
Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Catherine Malabou
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Polowanie na Idee | Mateusz Burzyk o Catherine Malabou
Feb 17, 2021 Season 1 Episode 17
Miesięcznik Znak

„Zerknijcie  na jakikolwiek spis treści słownika filozofii. Poza pojedynczymi wyjątkami jak Hypatia z Aleksandrii czy Hanna Arendt uwzględniono w nim właściwie jedynie mężczyzn. Filozofia to dyscyplina domagającą się feminizacji jak być może żadna inna. Może zresztą podobnie jak w historii sztuki czeka nas w filozofii proces odkrywania w ciekawych, a zapomnianych myślicielek? W tym kontekście ciekawe jest to, co Catherine Malabou wskazuje za motywację, jaka w młodości skłoniła ją do podjęcia studiów filozoficznych. A twierdzi ona, że pokochała filozofię, bo to dyscyplina, która daje narzędzia, by zakwestionować hierarchię i władzę”.

Show Notes

„Zerknijcie  na jakikolwiek spis treści słownika filozofii. Poza pojedynczymi wyjątkami jak Hypatia z Aleksandrii czy Hanna Arendt uwzględniono w nim właściwie jedynie mężczyzn. Filozofia to dyscyplina domagającą się feminizacji jak być może żadna inna. Może zresztą podobnie jak w historii sztuki czeka nas w filozofii proces odkrywania w ciekawych, a zapomnianych myślicielek? W tym kontekście ciekawe jest to, co Catherine Malabou wskazuje za motywację, jaka w młodości skłoniła ją do podjęcia studiów filozoficznych. A twierdzi ona, że pokochała filozofię, bo to dyscyplina, która daje narzędzia, by zakwestionować hierarchię i władzę”.