Znak na głos

Polowanie na Idee | Michał Jędrzejek o Hannah Arendt

March 24, 2021 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 20
Polowanie na Idee | Michał Jędrzejek o Hannah Arendt
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Polowanie na Idee | Michał Jędrzejek o Hannah Arendt
Mar 24, 2021 Season 1 Episode 20
Miesięcznik Znak

„Hannah Arendt daje nadzieję. I to może być paradoksalne, bo zajmowała się złem totalitaryzmów i sama ich doświadczyła, musząc opuścić ojczyste Niemcy po zdobyciu władzy przez Hitlera. A jednocześnie jest w jej pisarstwie jakaś głęboka wiara w człowieka, w to że może się oprzeć pokusie zła. Jest miłość do świata, czyli amor mundi”. 

Show Notes

„Hannah Arendt daje nadzieję. I to może być paradoksalne, bo zajmowała się złem totalitaryzmów i sama ich doświadczyła, musząc opuścić ojczyste Niemcy po zdobyciu władzy przez Hitlera. A jednocześnie jest w jej pisarstwie jakaś głęboka wiara w człowieka, w to że może się oprzeć pokusie zła. Jest miłość do świata, czyli amor mundi”.