Znak na głos

Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Krystynie Miłobędzkiej

April 28, 2021 Miesięcznik Znak Season 1 Episode 24
Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Krystynie Miłobędzkiej
Znak na głos
More Info
Znak na głos
Stacja: literatura na głos | Wojciech Bonowicz o Krystynie Miłobędzkiej
Apr 28, 2021 Season 1 Episode 24
Miesięcznik Znak

„Gdzieś głęboko w nas drzemie pokusa, by po okresie przymusowego unieruchomienia rzucić się na powrót w wir życia. Życia rozumianego jako poszukiwanie i kolekcjonowanie nowych doświadczeń, a analizę tych, które są nam dane na co dzień. Krystyna Miłobędzka proponuje nam tę drugą drogę – mniej efektowną, ale prowadzącą do doświadczeń dużo głębszych”.

Show Notes

„Gdzieś głęboko w nas drzemie pokusa, by po okresie przymusowego unieruchomienia rzucić się na powrót w wir życia. Życia rozumianego jako poszukiwanie i kolekcjonowanie nowych doświadczeń, a analizę tych, które są nam dane na co dzień. Krystyna Miłobędzka proponuje nam tę drugą drogę – mniej efektowną, ale prowadzącą do doświadczeń dużo głębszych”.